Вече можете да ни откриете и в Медицински Комплекс Младост „Разберете повече“ ↓

Позвънете ни:

0887 191 113

a
M
проф. д-р Росен Маджов

Проф. д-р Росен Маджов

Проф. Росен Маджов, д.м.н е високо изтъкнат и опитен медицински специалист, посветил живота си на здравеопазването и научните изследвания. Отдаден на работата си и здравето на пациентите.
Роден в Балчик. Завършва Английска гимназия град Русе и продължава образованието си в Медицински университет – Варна. Там завършва магистърска степен по Медицина, както и по Здравен мениджмънт с отличия.

Проф. Маджов е изключително опитен лекар и преподавател с впечатляващ опит в хирургията. Пътувал е много, за да се запознае с различни съвременни хирургични техники. Специализирал е във 2-ра Хирургична клиника на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов, в Израел, Гърция, Германия и Италия. Има придобита специалност по хирургия и онкология. Има значителен принос в научната литература със своите публикации, учебници и лекции в научни конгреси. Бил е два мандата зам.-ректор по научната дейност на МУ-Варна.

Днес той е ръководител на Катедрата по хирургични заболявания в своята Алма матер – роля, която представлява както професионален успех, така и огромна отдаденост на занаята му. Приносът му към хирургичните науки е признат от колеги в цяла Европа и извън нея, което прави проф. Маджов един от най-уважаваните членове на медицинската общност.

Експерт в сферата на хирургията, получава много отличия и награди през цялата си кариера, включително награда „Варна“ за 2010 г. в областта на науката и висшето образование. както и почетен член на Италианската асоциация по хирургия и онкология и Румънското хирургично дружество и др.

Впечатляващите му постижения са го утвърдили като Президент на Европейското хирургично дружество, почетен член на Италианската асоциация по хирургия и онкология, на Румънското хирургическо дружество, на Унгарското хирургично дръжество, Заместник-председател и член на Българското хирургично дружество и много други.