Вече можете да ни откриете и в Медицински Комплекс Младост „Разберете повече“ ↓

Позвънете ни:

a
M
Д-р Симеон Чоканов

Д-р Симеон Чоканов

Д-р Симеон Здравков Чоканов е роден на 7.05.1991г. в град Троян. Завършва гимназия с професионално направление „технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични производства” с придобиване на втора степен на професионална квалификация „химик-оператор” през 2010г. През 2017 г. се дипломира като магистър-лекар по дентална медицина в Медицински Университет – Варна. Получава награда за „Активна студентска дейност през годините на обучение и високи заслуги в изграждането и развитието на съвременния облик на Студентски съвет в МУ-Варна”.

От 2017 до 2018 г. е хоноруван асистент в катедра “Консервативно зъболечение и орална патология” на Факултета по дентална медицина в МУ-Варна. През 2018 година печели конкурс и започва работа като редовен асистент в катедра „Консервативно зъболечение и орална патология”.

Квалификация:

Професионалното обучение на д-р Чоканов включва стаж по Орална и Лицево-челюстна хирургия в Първи Московски Държавен Медицински университет, гр. Москва; стаж по Дентална медицина в Северозападен държавен медицински университет И. И. Мечникова, гр. Санкт Петербург.

Взема участие в редица научни форуми и практически курсове като допълнитлна квалификация в България и чужбина.

Д-р Чоканов работи и има интереси в областта на детската дентална медицина, дермалните филъри, кариесология, ендодонтията и естетичната дентална медицина.

Преподавателска дейност

Участва в преподаването на българоезични и англоезични студенти по дисциплините:

  • Предклиника на Консервативно зъболечение
  • Клиника на Консервативно зъболечение
  • Публикации

Д-р Чоканов има 4 публикации и 15 активни участия с научни съобщения в български и международни форуми.

Изследователската му дейност обхваща различни актуални теми в областта на консервативната дентална медицина, оралната патология и здравната промоция.

Научни публикации

Член на:

  • Български зъболекарски съюз (БЗС)
  • Българскато дружество по обструктивна сънна апнея и хъркане
  • Съюз на учените Варна