Вече можете да ни откриете и в Медицински Комплекс Младост „Разберете повече“ ↓

Позвънете ни:

0887 191 113

a
M
доктор Даниела Шойлева

Даниела Шойлева

Дентален асистент

Даниела Шойлева е родена в град Варна, където завършва Варненски Свободен университет със специалност “Стопанско управление”. Квалифицирана е по специалността „Професия асистент на лекаря по дентална медицина“ от Медицински университет, гр. Варна. Изкарва допълнителни курсове за квалификация в областта на спешната долекарска помощ.

Квалификации по специалността

Специализация по специалността “Професия Асистент на лекаря по дентална медицина”
Степен на профисионална квалификация – трета;
област на образование “Здравеопазване”;
професионално направление “Дентална медицина и зъботехника”