Вече можете да ни откриете и в Медицински Комплекс Младост „Разберете повече“ ↓

Позвънете ни:

a
M
доктор Даниела Шойлева

Даниела Шойлева

Дентален асистент

Дентален асистент Даниела Шойлева е родена 24.05.1986г. в град Варна.
През 2010г. завършва специалност “Стопанско управление” във Варненски Свободен университет.
Работи като асистент на лекаря по дентална медицина от 2018 година.

Квалификации по специалността

Специализация по специалността “Професия Асистент на лекаря по дентална медицина”
Степен на профисионална квалификация – трета;
област на образование “Здравеопазване”;
професионално направление “Дентална медицина и зъботехника”