Вече можете да ни откриете и в Медицински Комплекс Младост „Разберете повече“ ↓

Позвънете ни:

a
M
доцент Маджова

Христиана Маджова

Доцент

доц. д-р Христиана Маджова, д.м.

Доц. д-р Христиана Маджова, д.м. е родена в гр. Варна, където завършва Медицинския университет през 2013 година с отличие като първенец на випуска. През септември същата година става асистент, а понастоящем – главен асистент в катедра “Консервативно зъболечение и орална патология” към Факултета по Дентална медицина на Медицински университет, гр. Варна.

През 2015 г. се дипломира като магистър по здравен мениджмънт в Медицински Университет – Варна.

Доц д-р Маджова, д.м. има специалност по дентална клинична алергология. Има редица публикации, учебници и участия в научни конгреси, както и научни разработки в областта на алергология, орална медицина, кариесология, естетична дентална медицина, здравна промоция. Специализирала е в Русия, Швейцария, Италия и България.

Доц. д-р Христиана Маджова, д.м. е член на БЗС, СУ-Варна, БНДДМ, БАЕС, БАОМ, BASM, БДОСАХ, SIE, а също и сертифициран преподавател на Maillefer Dentsply.

  • 2013 г. – завършвa Дентална медицина в Медицински университет-Варна. Професионалното ѝ обучение включва: стаж по Орална и Лицево-челюстна Хирургия в Първи Московски Държавен Медицински Университет и обучения в 8 форума по дентална медицина у нас.
  • 2013 г. – асистент в катедрата „Консервативно зъболечение и орална патология” към Факултета по Дентална Медицина на МУ – Варна.
  • 2014 г. – зачислена на редовна специализация по Дентална клинична алергология
  • 2014 г. – зачислена в свободна докторантура на тема: „Комплексна орална диагностика на деца и подрастващи със захарен диабет”.

Публикации

Има 18 публикации и 11 участия в научни конгреси. Основни научни разработки в областта на алергология, оралната медицина, кариесология, ендодонтията и естетичната дентална медицина, здравна промоция.

Участие в учебници – 1 бр.

Финансирани научни проекти – 2 бр.

Специализации в чужбина – Швейцария, септември 2014 г.

Научни публикации​

Отворен достъп

Член на

БЗС, БНДДМ, БАЕС, БАОМ.Сертифициран преподавател на Maileffer Dentsply.